Mukowiscydoza u dzieci: dieta jako kluczowy element terapii